Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Photo
Họ và tên Nguyễn Sỹ Khang
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Ngô Gia Tự
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Trường An
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Gia Tự
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Minh Trung
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Gia Tự
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Công nghệ
Điểm số 7151 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Gia Tự
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Tấn Thành
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Gia Tự
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Văn Buônh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Gia Tự
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Cao Trí
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Gia Tự
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 89 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Thắng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Gia Tự
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 1758 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Mạnh Tuyên
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/manhtuyen_ngt
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Gia Tự
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 1677 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đoàn Văn Phước
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Ngô Gia Tự
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 89 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Phước Thạnh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/phuocthanh1911
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Gia Tự
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 86 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngô Thị Thu Vân
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/may85127
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Gia Tự
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 77 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Văn Tra
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/TRA099
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Gia Tự
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 4049 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyên Hoai Phuc
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/phuc_single
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Gia Tự
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 10817 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Nhàn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nhanngt
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Gia Tự
Quận/huyện Huyện Gò Dầu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 11885 (xem chi tiết)